• Odbierz prezent
KSG AGRO S.A.: Informacje dotyczące ryzyka walutowego (2021-04-01 15:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
KSG AGRO S.A.
Temat
Informacje dotyczące ryzyka walutowego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Odpowiedzi na pytania dotyczące ryzyka walutowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Zarząd KSG Agro S.A. z siedzibą w Luksemburgu («Emitent») w odpowiedzi na pytania inwestorów dotyczące ryzyka walutowego informuje, że nie obserwuje ani spodziewa się w najbliższym czasie znacznego zwiększenia wyżej wymienionego ryzyka, jak i znacznych przeszacowań z jego powodu wskaźników finansowych spółki.Od 2014 roku KSG Agro S.A. konsekwentnie realizuje strategię skierowaną na zmniejszenie ryzyka walutowego, która polega na:
1)    integracji pionowej i budowie zamkniętego cyklu produkcji, co uniezależnia spółkę od poniesienia kosztów w walucie obcej;
2)    redukcji długoterminowego zadłużenia w walucie obcej i kredytowaniu operacyjnej działalności w walucie narodowej. Na dzień dzisiejszy wszystkie kredyty operacyjne przedsiębiorstw wchodzących w holding KSG Agro są przeliczone w UAH. Zarząd Emitenta nie widzi przesłanek do porównania KSG Agro S.A. do innych ukraińskich spółek rolniczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ze względu na wyżej wymienione czynniki, a także różnice w modelach biznesowych.

KSG AGRO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KSG AGRO S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-1143Luxembourg
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rue Astrid24
(ulica)(numer)
+352 42 71 71 1+38 0562 31 12 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
LU0611262873LU0611262873
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Andriy SkorokhodCEO KSG AGRO S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk