• Odbierz prezent
Krzywa IRS w Polsce i spread pomiędzy obligacjami Polski i Niemiec – co zmieni decyzja RPP?
fot. freepik.com

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 4,45 (wzrost o 7pb), 5-letnie do 4,19 (wzrost o 4pb), a 10-letnie obniżyły się do 3,98 (spadek o 5pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu rentowności na krótkim końcu krzywej przy jednoczesnym ich spadku na długim końcu.

Takie same tendencje obserwowane były również na rynkach bazowych

Wzrost stawek IRS na krótkim końcu krzywej wynikał z publikacji wyraźnie wyższych od oczekiwań danych dotyczących inflacji w strefie euro. Z kolei w kierunku spadku stawek IRS na długim końcu krzywej oddziaływały rosnące obawy inwestorów o długookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego w warunkach oczekiwanego przez nich silnego zacieśniania polityki pieniężnej przez główne banki centralne.

Krzywa IRS w Polsce i spread pomiędzy obligacjami Polski i Niemiec – co zmieni decyzja RPP? - 1

 

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP

W przypadku realizacji naszego scenariusza zakładającego silniejszą podwyżkę stóp procentowych niż oczekuje rynek może dojść do wzrostu stawek IRS widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych ze światowej gospodarki będą w naszej ocenie neutralne dla krzywej.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk