• Odbierz prezent
KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wilnie (2021-04-21 13:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wilnie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 21 października 2020 roku podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z uzyskanymi przez niego informacjami od reprezentującego go prawnika litewskiego w sprawie cywilnej, z powództwa BUAB “Lithuanian glass recycling” Sąd Apelacyjny w Wilnie oddalił apelację wniesioną przez Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego w Wilnie z dnia 12 sierpnia 2020 r. zasądzającego solidarnie od Emitenta oraz czterech innych pozwanych odszkodowanie w wysokości 679 558,61 EUR (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem euro 61/100).
Wyrok jest prawomocny.
Od wyroku Sądu Apelacyjnego Emitent w terminie 3 miesięcy może wnieść odwołanie do Litewskiego Sądu Najwyższego. Zgodnie z rekomendacją litewskiego pełnomocnika jako, że wyrok Sądu Apelacyjnego jest bezzasadny, Emitent powinien skorzystać z tego uprawnienia.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089Olsztyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Iwaszkiewicza48/23
(ulica)(numer)
89-535-32-92
(telefon)(fax)
krynicki@krynicki.plwww.krynicki.pl
(e-mail)(www)
7393340652519544043
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Adam KrynickiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk