• Odbierz prezent
KRYNICA VITAMIN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 29 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał (2021-03-02 22:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 29 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Sporządzenie listy obecności.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
b) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
c) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej,
d) zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał .
Załączniki
PlikOpis
KRYNICAV_Załącznik do RB_7-2021_Ogłoszenie o NWZA_29-03-2021.pdf
zm_KRYNICAV_Załącznik do RB_7-2021_Projekty uchwał_na_29-03-2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICA VITAMIN S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-606Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Matyldy35
(ulica)(numer)
+48 22 743 83 90+48 22 675 98 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524-244-21-64015281326
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Agnieszka DonicaWiceprezes Zarządu
2021-03-02Rafał ZałubkaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk