• Odbierz prezent
KRYNICA VITAMIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020 (2021-03-08 17:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Krynica Vitamin S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2020. Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 3/2021 pierwotna data publikacji wyżej wskazanych raportów była ustalona na dzień 22 marca 2021 r. Aktualnie planowany termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Krynica Vitamin S.A. to 30 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICA VITAMIN S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-606Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Matyldy35
(ulica)(numer)
+48 22 743 83 90+48 22 675 98 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524-244-21-64015281326
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Piotr CzachorowskiPrezes Zarządu
2021-03-08Agnieszka DonicaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk