• Odbierz prezent
KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Schweppes International Limited w zakresie produkcji napojów w puszkach i szklanych butelkach (2021-02-25 22:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej z Schweppes International Limited w zakresie produkcji napojów w puszkach i szklanych butelkach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. zawarł z Schweppes International Limited z siedzibą w Londynie („Zamawiający”) umowę ramową w zakresie produkcji napojów bezalkoholowych w puszkach i szklanych butelkach oraz ich pakowania i dostawy („Umowa ramowa”).
Umowa ramowa została zawarta na okres 5 lat i będzie ulegać przedłużeniu o kolejny rok do czasu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. W ramach Umowy ramowej dostawy napojów na rzecz i pod marką Zamawiającego będą odbywały się na podstawie uzgodnionej specyfikacji produktów oraz w odpowiednich szklanych i aluminiowych formatach opakowań i będą realizowane każdorazowo na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego. Umowa ramowa określa prognozowane wielkości zamówień samych tylko produktów w butelkach, na podstawie których Spółka szacuje wartość przychodów z tego tytułu na ok. 10,7 mln zł w ciągu pięciu lat, przy czym wartość ta nie uwzględnia części elementów składowych ceny produktu, które na dzień zawarcia umowy nie są znane, a docelowo zwiększą wartość przychodów. Ponadto Umowa ramowa nie zawiera prognozowanych wielkości dla zamówień produktów pakowanych w puszkach, stąd też ostateczna łączna wartość zamówień w ramach Umowy ramowej może odbiegać od ww. wartości. Umowa ramowa nie zobowiązuje Zamawiającego do składania zamówień. Pozostałe warunki Umowy ramowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
W ocenie Spółki zawarcie Umowy ramowej jest istotne przede wszystkim z uwagi na to, że umożliwia Spółce wejście w nowy segment działalności, tj. produkcję napojów rozlewanych w butelki szklane. Produkcja będzie odbywać się na dotychczasowych liniach produkcyjnych Spółki po dostosowaniu ich do potrzeb tego typu opakowań. Jednocześnie współpraca z jednym ze światowych liderów w produkcji napojów o znanej, globalnej marce, daje Spółce perspektywy na rozwój tego segmentu produktów w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICA VITAMIN S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-606Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Matyldy35
(ulica)(numer)
+48 22 743 83 90+48 22 675 98 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524-244-21-64015281326
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Agnieszka DonicaWiceprezes Zarządu
2021-02-25Rafał ZałubkaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk