• Odbierz prezent
KRYNICA VITAMIN S.A.: Rejestracja połączenia Krynica Vitamin  S.A. ze spółką zależną (2021-08-02 17:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Rejestracja połączenia Krynica Vitamin S.A. ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz nr 18/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zawiadomień o zamiarze połączenia Krynica Vitamin S.A. („Spółka Przejmująca”, „Emitent”) ze spółką zależną, Zarząd Emitenta informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o dokonaniu w dniu 30 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji połączenia spółki Krynica Vitamin S.A. ze spółką zależną Niechcice Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Emitent wstąpił z dniem połączenia tj. z dniem 30 lipca 2021 r. we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICA VITAMIN S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-606Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Matyldy35
(ulica)(numer)
+48 22 743 83 90+48 22 675 98 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524-244-21-64015281326
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-02PIOTR CZACHOROWSKIPREZES ZARZĄDUPIOTR CZACHOROWSKI
2021-08-02AGNIESZKA DONICAWICEPREZES ZARZĄDUAGNIESZKA DONICA

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk