• Odbierz prezent
KRYNICA VITAMIN S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (2021-03-29 18:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka) informuje, że obradujące w dniu 29 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania z dniem 1 maja 2021 r. do Rady Nadzorczej Spółki Pani Agaty Mazurowskiej-Rozdeiczer, Pana Wojciecha Buczaka, Pana Jerzego Suchnickiego oraz Pana Macieja Wituckiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żadna z ww. osób nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki, nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z ww. osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące ww. członków Rady Nadzorczej.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik_do_RB_13_2021_Krynica_Vitamin-życiorysy członków RN.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICA VITAMIN S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-606Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Matyldy35
(ulica)(numer)
+48 22 743 83 90+48 22 675 98 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524-244-21-64015281326
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Piotr CzachorowskiPrezes Zarządu
2021-03-29Agnieszka DonicaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk