• Odbierz prezent
KRUSZWICA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. (2021-03-05 16:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (,,KSH”) i § 18 ust. 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza Koninklijke Bunge B.V., złożonym w dniu 5 marca 2021 r. dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) Spółki na dzień 1 kwietnia 2021 r. na godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT „Kruszwica” S.A. (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie.

Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad.

Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_1.04.2021.pdfTreść ogłoszenia o zwołaniu NWZ w dniu 1 kwietnia 2021r.
Projekty uchwał NWZ_1.04.2021.pdfProjekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 1 kwietnia 2021r.
Uzasadnienie uchwał_1.04.2021.pdfUzasadnienie uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 1 kwietnia 2021r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150Kruszwica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Niepodległości42
(ulica)(numer)
052 35 35 100052 35 15 199
(telefon)(fax)
beu.kru.ri@bunge.comwww.ztkruszwica.pl
(e-mail)(www)
556-08-00-678091279630
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Wojciech JachimczykPrezes Zarządu
2021-03-05Sławomir WerbińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk