• Odbierz prezent
KRUSZWICA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok (2021-03-08 14:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. informuje o zmianie terminu publikacji następujących raportów okresowych:
1. Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku – nowy termin przekazania – 21 kwietnia 2021 roku.
2. Skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku – nowy termin przekazania – 21 kwietnia 2021 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150Kruszwica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Niepodległości42
(ulica)(numer)
052 35 35 100052 35 15 199
(telefon)(fax)
beu.kru.ri@bunge.comwww.ztkruszwica.pl
(e-mail)(www)
556-08-00-678091279630
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-08Sławomir WerbińskiCzłonek Zarządu


2021-03-08Tomasz WikaCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk