• Odbierz prezent
KRUSZWICA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. (2021-04-02 15:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, iż zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 kwietnia 2021 roku (dalej: NWZ), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ:

• Koninklijke Bunge B.V., z siedzibą w Holandii, 3012NJ Rotterdam, Weena 320 (dalej: KBBV): 16.946.549 akcji Spółki zwykłych na okaziciela i 6.040.400 akcji zwykłych imiennych. Akcje te uprawniały KBBV do 22.986.949 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki 100%.

Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 22.986.949 głosów. W NWZ wziął udział akcjonariusz, reprezentujących łącznie 22.986.949 głosów, tj. 100% ogólnej liczby głosów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150Kruszwica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Niepodległości42
(ulica)(numer)
052 35 35 100052 35 15 199
(telefon)(fax)
beu.kru.ri@bunge.comwww.ztkruszwica.pl
(e-mail)(www)
556-08-00-678091279630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Sławomir WerbińskiCzłonek Zarządu
2021-04-02Tomasz WikaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk