• Odbierz prezent
KRUSZWICA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. (2021-04-01 12:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ), na którym obecny był akcjonariusz – spółka Koninklijke Bunge B.V., reprezentujący łącznie 22.986.949 głosów, co stanowi 100 % ogółu głosów w Spółce.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

- wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym,
- zmiany Statutu Spółki,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- zmiany uchwały nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018
- ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- powołania członków Rady Nadzorczej,
- ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki,
- określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia.

Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Podczas obrad NWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu.

Do raportu bieżącego załączone zostały uchwały nr 1-9/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT „Kruszwica” S.A. z dnia 1 kwietnia 2021 roku, z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Załączniki
PlikOpis
Uchwały NWZ_1.04.2021.pdfTreść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 1 kwietnia 2021r. wraz z liczbą oddanych głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150Kruszwica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Niepodległości42
(ulica)(numer)
052 35 35 100052 35 15 199
(telefon)(fax)
beu.kru.ri@bunge.comwww.ztkruszwica.pl
(e-mail)(www)
556-08-00-678091279630
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Sławomir WerbińskiCzłonek Zarządu
2021-04-01Tomasz WikaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk