• Odbierz prezent
KRUSZWICA: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. (2021-04-01 13:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 1 kwietnia 2021 roku, uprawniony akcjonariusz Koninklijke Bunge B.V., na podstawie § 13 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej panią Ana Lucia Nadalin. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §13 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, powołało pana Simon Stoakes.

Ana Lucia Nadalin uzyskała tytuł licencjata w zarządzaniu biznesem na Fundacao Getulio Vargas w Sao Paulo w Brazylii, uczelni którą ukończyła w 1997 roku. Posiada ona również tytuł magistra biznesu i administracji uzyskany na University of Michigan (studia ukończone w 2004 roku).
Swoją karierę zawodową Ana Lucia Nadalin rozpoczęła w A.T. Kearney, gdzie w latach 2004-2011 zajmowała stanowisko konsultanta. W 2011 roku dołączyła do Bunge, piastując następujące funkcje korporacyjne: Dyrektor Ds. Planowania Finansowego i Analiz na Brazylię (2011-2017), Dyrektor Ds. Planowania Finansowego i Analiz na Amerykę Południową (2017-2019) oraz Global Finance Transformation (2019-2020). Od 2020 roku Ana Lucia Nadalin jest partnerem finansowym Bunge Europe Softseed Finance.
Działalność prowadzona przez panią Ana Lucia Nadalin poza Spółką nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Pani Ana Lucia Nadalin nie uczestniczy też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Ana Lucia Nadalin nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Simon Stoakes jest absolwentem Leeds Metropolitan University, na którym w 1998 roku uzyskał tytuł licencjata z międzynarodowego biznesu i finansów. W latach 1999-2002 pan Simon Stoakes uzyskał kwalifikację ACA (Association of Chartered Accountants), po czym przeniósł się do Szwajcarii. W 2003 roku zatrudnił się w firmie księgowo-audytorskiej BDO Visura w Genewie, a następnie w sierpniu 2005 roku dołączył do Bunge SA. Od 2005 roku pan Simon Stoakes pełnił różne role związane z finansami, zanim, w styczniu 2020 roku, objął obecną funkcję zarządzania ryzykiem oraz kontrolera łańcucha dostaw, podlegając globalnemu kontrolerowi Bunge Ltd.

Działalność prowadzona przez Pana Simona Stoakes poza Spółką nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Pan Simon Stoakes nie uczestniczy też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Simon Stoakes nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150Kruszwica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Niepodległości42
(ulica)(numer)
052 35 35 100052 35 15 199
(telefon)(fax)
beu.kru.ri@bunge.comwww.ztkruszwica.pl
(e-mail)(www)
556-08-00-678091279630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Sławomir WerbińskiCzłonek Zarządu
2021-04-01Tomasz WikaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk