• Odbierz prezent
Kruk spółka

25 marca spółka windykacyjna Kruk przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019. Były one lepsze niż rok wcześniej. Co na nie wpłynęło?

 

25 marca wieczorem spółka Kruk opublikowała wyniki kwartalne. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 305,71 mln zł wobec 285,33 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Stanowi to wzrost o 7%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 126,29 mln zł wobec 119,95 mln zł rok wcześniej. Stanowi to wzrost o 5%. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 97,83 mln zł wobec 90,67 mln zł rok wcześniej. Jest to wzrost o 8%. Zysk na akcję wyniósł 5,18 zł wobec 4,82 zł.

Działalność operacyjna spółki jest skupiona w kilku obszarach geograficznych: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji oraz w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech.

Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na wyniki w 1 kwartale były inwestycje w pakiety wierzytelności. Łączna wartość nakładów na pakiety wierzytelności w 1 kwartale wyniosła 179 mln zł. Łączna wartość nominalna zakupionych pakietów wyniosła 1,39 mld zł. W 1 kwartale wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 427 mln zł, a więc o 18% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Istotnym wydarzeniem w minionym kwartale było podpisanie listu intencyjnego między Krukiem a Wonga World Limited w sprawie nabycia spółki Wonga.pl, prowadzącej działalność w zakresie pożyczek konsumenckich. Realizacja tej transakcji będzie zależna od zgody UOKiK na przejęcie spółki.

Czytaj także: Kruk – czy spółka windykacyjna przejmie firmę pożyczkową Wonga?

15 marca spółka Kruk opublikowała komunikat o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie przejęcia znanej firmy pożyczkowej. Co wiadomo o planowanej transakcji?   15 marca w piątek w godzinach wieczornych w swym komunikacie spółka windykacyjna Kruk poinformowała, że w tym dniu w wyniku negocjacji d.. Czytaj
Kruk – czy spółka windykacyjna przejmie firmę pożyczkową Wonga?


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk