• Odbierz prezent
Kruk z wynikami finansowymi za III kwartał 2020 r. Spółka wychodzi na prostą

5 listopada znana spółka z branży windykacyjnej Kruk opublikowała wyniki finansowe za III kwartał. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

5 listopada po zakończeniu sesji na GPW spółka windykacyjna Kruk opublikowała raport kwartalny. W III kwartale przychody wyniosły 335,2 mln zł wobec 326,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 2,7% rdr. Zysk z działalności operacyjnej był wyższy o 19,7% niż rok wcześniej i wyniósł 154,8 mln zł w porównaniu do 129,3 mln zł przed rokiem. Kruk zakończył III kwartał zyskiem netto w wysokości 53,8 mln zł wobec 77,8 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. Wyniki przedstawione przez spółkę były zgodne z jej wcześniejszymi szacunkami.

W trzech kwartałach 2020 r. przychody wyniosły 791,6 mln zł, zysk operacyjny 207,2 mln zł, a zysk netto 34,6 mln zł. Na wynik netto w istotnym stopniu wpłynęła zapłata podatku odroczonego w wysokości 60 mln zł.

W tym okresie Grupa Kruk nabyła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 825 mln zł.

Pierwsza połowa roku, a szczególnie I kwartał, nie były łatwe dla spółki ze względu na pandemię koronawirusa i związaną z tym nową sytuację rynkową, jednak w dalszej części roku spółka nadrabia straty.

Notowania: KRUK SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:KRU/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk