• Odbierz prezent
Kruk z wynikami finansowymi za II kwartał 2020 r. Zysk spółki wyższy o 900% od szacunków analityków

27 sierpnia spółka windykacyjna Kruk opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Pomimo, że wyniki są niższe niż przed rokiem, znacznie przewyższyły oczekiwania analityków. Spółka zakończyła II kwartał zyskiem.

 

27 sierpnia w godzinach wieczornych spółka Kruk opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale przychody wyniosły 257,1 mln zł wobec 315,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 18,6% rok do roku. Uzyskane przychody okazały się wyższe o 14,2% od szacunków analityków na poziomie 225,2 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 59,5 mln zł wobec 105,7 mln zł rok wcześniej. Był on niższy o 43,7% niż przed rokiem, jednak przewyższył o 87% szacunki analityków, którzy spodziewali się zysku operacyjnego na poziomie 31,8 mln zł. Kruk zakończył II kwartał zyskiem netto w wysokości 42,8 mln zł wobec 69,1 mln zł przed rokiem. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 42,9 mln zł wobec 69 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 38% rdr. Osiągnięty wynik jednak znacznie przewyższył (aż o 900%) szacunki analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 4,2 mln zł.

W całym I półroczu Grupa Kruk uzyskała przychody na poziomie 456,4 mln zł wobec 621,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 52,4 mln zł wobec 232 mln zł rok wcześniej. W I półroczu strata netto wyniosła 19,3 mln zł w porównaniu do 167 mln zł zysku przed rokiem.

Spółka poinformowała, że w I półroczu łączna wartość nakładów na zakup pakietów wierzytelności wyniosła 80 mln zł. Spadek inwestycji o 74% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym stanowi efekt pandemii koronawirusa.

Na wynik za pierwsze półrocze złożyła się strata za pierwszy kwartał w wysokości 62 mln zł oraz zysk na poziomie 43 mln zł zrealizowany w drugim kwartale. Spółka dodała, że w drugim kwartale został uwzględniony odpis z tytułu utraty wartości spółki świadczącej usługi windykacyjne na rynku hiszpańskim, co obniżyło wynik o 25 mln zł. Jednocześnie do poprawy wyniku w drugim kwartale przyczynił się plan oszczędności zapoczątkowany w kwietniu w związku z pandemią.

Notowania: KRUK SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:KRU/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk