• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walne Zgromadzenia (2021-06-08 20:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walne Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. (ZWZ), Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wniosek, zawierający zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej punktu 13, porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2021-2024, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
Wniosek został złożony na podstawie Art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych
Zgłoszony projekt uchwał jest w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
Załączniki
PlikOpis
Zgłoszenie propozycji uchwał do punktów porządku obrad.pdfZgłoszenie propozycji uchwał do punktów porządku obrad
PROPOSAL OF DRAFT RESOLUTIONS PERTAINING TO MATTERS PLACED OR TO BE PLACED ON THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF KRUK S.A.pdfPROPOSAL OF DRAFT RESOLUTIONS PERTAINING TO MATTERS PLACED OR TO BE PLACED ON THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF KRUK SA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 20/2021

Date: June 8th 2021

Title: Draft resolution proposed by a shareholder on a matter placed on the agenda of the Annual General Meeting

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Further to the notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. given in Current Report No. 17/2021 of May 20th 2021 (the “AGM”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that it has received a proposal from the Company shareholder Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ‘Złota Jesień’ of a draft resolution pertaining to item 13 of the agenda of the AGM convened for June 16th 2021 concerning: setting the rules of an incentive scheme for 2021−2024, conditional increase of the Company’s share capital and issue of subscription warrants with the existing shareholders’ pre-emptive rights waived in whole with respect to shares to be issued as part of the conditional share capital increase and subscription warrants, and amendments to the Articles of Association.

The proposal has been submitted pursuant to Art. 401.4 of the Commercial Companies Code.

The proposed draft resolution is attached to this report.

Detailed legal basis: Par. 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-08Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-06-08Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk