• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ (2022-04-08 18:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2022
Data sporządzenia:2022-04-08
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał (ZWZ), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2022 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza, Prezesa Zarządu Spółki Piotra Krupy (Akcjonariusz), projekty uchwał do punktów 10) i 18) porządku obrad ZWZ (Projekty). Zaproponowane przez Akcjonariusza Projekty wynikają z potrzeby aktualizacji informacji o wysokości kapitału zakładowego oraz ilości akcji uczestniczących w dywidendzie. O zmianie wysokości kapitału zakładowego Spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.
Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Projekty zostały złożone na podstawie Art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
Załączniki
PlikOpis
27. Uchwała_Podział zysku_projekt akcjonariusza PK.pdfProjekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
28. Uchwała_przyjęcie tj Statutu_projekt akcjonariusza PK.pdfProjekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
28. Uchwała_przyjęcie tj Statutu_proj akcj PK_zał.pdfZałącznik do projektu do uchwały
27. allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2021.pdfDrafr of the resolution
28. Adoption of a resolution to approve the consolidated PK_eng.pdfDrafr of the resolution
28. Statutes of KRUK SA_2022.04.14_proj 28.pdfAppendix to the draft of resolution

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 28/2022

Date: April 8th 2022

Subject: Draft resolutions proposed by a shareholder on a matter placed on the agenda of the Annual General Meeting

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Further to the notice of an Annual General Meeting of KRUK S.A., given in Current Report No. 19/2022 of March 18th 2022, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on April 8th 2022 it received from an entitled shareholder, Mr Piotr Krupa, President of the Management Board (the “Shareholder”), draft resolutions pertaining to items 10) and 18) of the agenda of the Annual General Meeting (the “Draft Resolutions”). The Draft Resolutions proposed by the Shareholder address the need to update information on the share capital amount and number of shares covered by profit distribution. The Company announced the change in its share capital in Current Report No. 25/2022 dated April 5th 2022.

The proposed draft resolutions are attached to this report.

The proposals have been submitted pursuant to Art. 401.4 of the Commercial Companies Code.

Detailed legal basis: Par. 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]


KRUK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KRUK S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-116
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Wołowska
8(ulica)
(numer)71 790 28 51
71 790 21 80(telefon)

(fax)info@kruksa.pl
www.kruk.eu(e-mail)

(www)894-23-89-605
931189985(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-04-08Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu


2022-04-08Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk