• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z Cofidis S.A. Sucural en Espana. (2021-05-07 13:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z Cofidis S.A. Sucural en Espana.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarta została umowa pomiędzy jednostką zależną Emitenta – InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie a Cofidis S.A. Sucural en Espana oddział w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie (Umowa).
Przedmiotem Umowy jest nabycie przez InvestCapital Ltd. portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od Cofidis S.A. Sucural en Espana o łącznej wartości nominalnej ok. 91 mln EUR (415 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 7 maja 2021 roku). Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 15/2021

Date: May 7th 2021

Subject: Claim assignment agreement with Cofidis S.A. Sucural en Espana executed on the Spanish market.

Legal basis: Article 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the Company) announces that today, the Company’s subsidiary, InvestCapital Ltd. has signed an agreement with Cofidis S.A. Sucural en Espana, Barcelona (Agreement).

Under the Agreement, InvestCapital Ltd. purchased from Cofidis S.A. Sucural en Espana an unsecured retail debt portfolio with an aggregate nominal value of EUR 91m. (PLN 415m at the mid exchange rate quoted by the National Bank of Poland for May 7th 2021). Terms and conditions of the Agreement do not differ from those commonly used in agreements of such type.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-07Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-05-07Urszula OkarmaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk