• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim (2021-11-25 18:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr52/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostały umowy (Umowy) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (Nabywca) a Deutsche Bank SpA z siedzibą w Mediolanie (Sprzedający). Przedmiotem Umów jest nabycie portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 317,6 mln EUR (1,48 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 25 listopada 2021 roku). Umowy przewidują, że wierzytelności o wartości nominalnej do 260 mln EUR (1,21 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 25 listopada 2021 roku) zostaną nabyte w ośmiu kwartalnych transzach w okresie kolejnych 24 miesięcy.
Zawarte Umowy nie przewidują kar umownych, natomiast pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 52/2021

Date of the report: November 25th 2021

Subject: Execution of debt assignment agreements on Italian market

Legal basis: Article 17_1_ of MAR - Inside information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that today agreements (the “Agreements”) were concluded between the Company’s subsidiary – Kruk Investimenti s.r.l. of Milan, Italy, and Deutsche Bank SpA of Milan, Italy. The Agreements provide for the purchase an unsecured retail debt portfolios with an aggregate nominal value of up to EUR 317,6m (PLN 1,48bn translated at the average exchange rate quoted by the National Bank of Poland for November 25th 2021). The Agreements stipulate that debt portfolios with a nominal value of up to EUR 260m (PLN 1,21bn translated at the average exchange rate quoted by the National Bank of Poland for November 25th 2021) will be purchased in eight quarterly tranches within 24 months.

The Agreements do not provide for any contractual penalties, and their other terms do not differ from standard market terms applied in agreements of such type.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KRUK S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-116
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Wołowska
8(ulica)
(numer)71 790 28 51
71 790 21 80(telefon)

(fax)info@kruksa.pl
www.kruk.eu(e-mail)

(www)894-23-89-605
931189985(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-11-25Piotr KrupaPrezes Zarządu


2021-11-25Urszula OkarmaCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk