Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
KRUK S.A.: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim (2021-06-17 19:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarte zostały umowy (Umowy) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (Nabywca), a UniCredit S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Sprzedający). Przedmiotem Umów jest nabycie portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 304 mln EUR ( 1,4 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 17 czerwca 2021 roku). Umowy przewidują, że wierzytelności o wartości nominalnej do 250 mln EUR (1,1 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 17 czerwca 2021 roku) zostaną nabyte w czterech transzach pomiędzy czerwcem 2021 roku a marcem roku 2022.
Zawarte umowy nie przewidują kar umownych, natomiast pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 27/2021

Date: June 17th 2021

Subject: Execution of debt assignment agreements on Italian market

Legal basis: Article 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that today agreements (the “Agreements”) were concluded between the Company’s subsidiary Kruk Investimenti s.r.l. of Milan (the “Buyer”) and UniCredit S.p.A. of Milan (the “Seller”). The Agreements provide for the purchase of debt portfolios comprising unsecured consumer loans, with an aggregate nominal value of up to EUR 304m (PLN 1.4bn translated at the average exchange rate quoted by the National Bank of Poland for June 17th 2021). The Agreements stipulate that debt portfolios with a nominal value of up to EUR 250m (PLN 1.1bn translated at the average exchange rate quoted by the National Bank of Poland for June 17th 2021) will be purchased in four tranches between June 2021 and March 2022. The Agreements do not provide for any contractual penalties, and their other terms do not differ from standard market terms applied in agreements of such type.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-06-17Urszula OkarmaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk