• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego (2022-06-14 11:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr47/2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku oraz raportów bieżących nr 43/2019 z dnia 5 września 2019 roku, nr 40/2021 z dnia 24 września 2021 roku i nr 54/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent oraz jednostki zależne od Emitenta (Kredytobiorcy) zawarli z konsorcjum banków tj. DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawcy) aneks (Aneks) do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego (Kredyt). Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie Kredytu do maksymalnej wysokości 358 mln EUR. Przed zawarciem niniejszego Aneksu kwota dostępnego kredytu wynosiła 298 mln EUR. Jednocześnie w związku z zawartym Aneksem poręczenie Emitenta oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta będzie wynosiło do 537 mln EUR każde. Pozostałe warunki umowy Kredytu nie zostały istotnie zmienione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 47/2022

Date: June 14th 2022

Subject: Execution of annex to syndicated revolving credit facility agreement

Legal basis: Article 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 35/2017 of July 3rd 2017 and Current Reports No. 43/2019 of September 5th 2019, No. 40/2021 of September 24th 2021 and 54/2021 of November 26th 2021, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that today the Company and its subsidiaries ( the “Borrowers”) have executed an annex (the “Annex”) to the revolving multi-currency credit facility agreement (the “Credit Facility”) entered into with a syndicate of banks, comprising DNB Bank ASA of Oslo, Norway, ING Bank Śląski S.A. of Katowice, Santander Bank Polska S.A. of Warsaw, PKO BP S.A. of Warsaw and Bank Handlowy w Warszawie S.A. of Warsaw (jointly the “Lenders”). The Annex provides for an increase in the Credit Facility limit up to EUR 358m. Prior to the execution of the Annex, the available amount of the Credit Facility was EUR 298m. No other terms of the Credit Facility agreement have been materially amended. Following the execution of the Annex, the amount of the surety provided by the Company and of its declaration of voluntary submission to enforcement will amount to EUR 537m each. No other terms of the Credit Facility agreement have been materially amended.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-14Piotr KrupaPrezes Zarządu
2022-06-14Michał Zasępa Michał Zasępa

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk