• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego (2021-09-24 16:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku oraz raportu bieżącego 43/2019 z dnia 5 września 2019 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent oraz jednostki zależne od Emitenta (Kredytobiorcy) podpisali z konsorcjum banków tj. aktualnie DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawcy) aneks (Aneks) do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego(Kredyt). Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie Kredytu, do maksymalnej wysokości 273 mln EUR oraz przedłużenie dostępności Kredytu o kolejne 12 miesięcy tj. do lipca 2026 roku. Przed zawarciem niniejszego Aneksu kwota dostępnego kredytu wynosiła 235 mln EUR. Pozostałe warunki umowy Kredytu nie zostały istotnie zmienione. Jednocześnie w związku z zawartym Aneksem poręczenie Emitenta oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta będzie wynosiło do 447 mln EUR każde.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 40/2021

Date: September 23 rd 2021

Subject: Execution of annex to syndicated revolving credit facility agreement

Legal basis: Article 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 35/2017 of July 3rd 2017 and Current Report 43/2019 of September 5th 2019, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that today the Company and its subsidiaries (jointly the “Borrowers”) have executed an annex (the “Annex”) to the revolving multi-currency credit facility agreement (the “Credit Facility”) entered into with a syndicate of banks, currently comprising DNB Bank ASA of Oslo, Norway, ING Bank Śląski S.A. of Katowice, Santander Bank Polska S.A. of Warsaw, and PKO BP S.A. of Warsaw (jointly the “Lenders”). The Annex provides for an increase in the Credit Facility limit, up to EUR 273m, and its extension by another 12 months, i.e. until July 2026. Prior to the execution of the Annex, the available amount of the Credit Facility was EUR 235m. No other terms of the Credit Facility agreement have been materially amended. Following the execution of the Annex, the amount of the surety provided by the Company and of its declaration of voluntary submission to enforcement will amount to EUR 447m each.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-09-23Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk