• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (2022-04-05 16:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2022
Data sporządzenia: 2022-04-05
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2022 r. na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych zostało zapisanych łącznie 114 832 akcje serii F Emitenta (Akcje), objęte w zamian za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją programu motywacyjnego przyjętego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 ksh, z dniem zapisania Akcji na rachunkach papierów wartościowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z 19 012 898,00 zł do kwoty 19 127 730,00 zł, tj. o 114 832,00 zł.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 19 127 730,00 zł i dzieli się na 19 127 730 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
a) 2 421 220 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 11 366 600 akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
c) 1 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
d) 491 520 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
e) 1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f) 843 876 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
g) 654 514 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
h) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 19 127 730.
Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu Akcji wynosi:
a. w odniesieniu do akcji serii F: 193 436,00 zł
b. w odniesieniu do akcji serii H: 950 550,00 zł.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 8) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 25/2022

Date: April 5th 2022

Subject: Delivery of shares following conditional share capital increase

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on April 5th 2022 a total number of 114,832 Series F shares of the Company (the “Shares”), acquired in exchange for subscription warrants under the incentive scheme adopted by Resolution No. 26/2014 of the Annual General Meeting of May 28th 2014, were recorded in the securities accounts of eligible persons.

Accordingly, pursuant to the provisions of Art. 452.1 of the Commercial Companies Code, on the date when the Shares were recorded in the securities accounts the Company’s share capital was increased from PLN 19,012,898.00 to PLN 19,127,730.00, i.e. by PLN 114,832.00.

Following the increase, the Company’s share capital amounts to PLN 19,127,730.00 and is divided into 19,127,730 shares with a par value of PLN 1.00 per share, including

a) 2,421,220 Series A ordinary bearer shares,

b) 11,366,600 Series AA ordinary bearer shares,

c) 1,250,000 Series B ordinary bearer shares,

d) 491,520 Series C ordinary bearer shares,

e) 1,100,000 Series D ordinary bearer shares,

f) 843,876 Series E ordinary bearer shares,

g) 654,514 Series F ordinary bearer shares,

h) 1,000,000 Series G ordinary bearer shares.

The total number of voting rights attached to all shares issued by the Company is 19,127,730.

The amount of the conditional share capital increase after the delivery of the Shares is as follows:

a. with respect to Series F shares: PLN 193,436.00,

b. with respect to Series H shares: PLN 950,550.00.

Detailed legal basis: Par. 5.8 and Par. 13 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]KRUK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KRUK S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-116
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Wołowska
8(ulica)
(numer)71 790 28 51
71 790 21 80(telefon)

(fax)info@kruksa.pl
www.kruk.eu(e-mail)

(www)894-23-89-605
931189985(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-04-05Piotr KrupaPrezes Zarządu


2022-04-05Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk