• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Uzupełnienie o brakujące oświadczenie raportu okresowego za I półrocze 2021 roku (2021-09-20 17:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2021
Data sporządzenia:2021-09-20
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Uzupełnienie o brakujące oświadczenie raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021, opublikowanego przez Emitenta w dniu 8 września 2021 roku. Korekta polega na uzupełnieniu raportu okresowego za I półrocze 2021 roku o brakujące oświadczenie zarządu, które stanowi załącznik do niniejszego raportu. Niniejsze uzupełnienie nie wpływa na dane przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy KRUK za I półrocze 2021 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
Załączniki
PlikOpis
oswiadczenie zarzadu gk kruk 2_signed-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu KRUK S.A.
THE STATEMENT OF MANAGEMENT BOARD OF KRUK S.A..pdfThe Statement of the Management Board of KRUK S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 39/2021

Date: September 20th 2021

Subject: Addition of missing statement in H1 2021 report

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) publishes a correction to the half-year report for the six months from January 1st to June 30th 2021, issued by the Company on September 8th 2021. The correction consists of the addition of a missing statement by the Management Board in the interim report for the six months ended June 30th 2021. The statement is attached as an appendix to this report. The addition has no effect on the data presented in the consolidated and separate financial statements of the KRUK Group for the six months ended June 30th 2021.

Detailed legal basis: Par. 15.4 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-20Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-09-20Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk