• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Ustalenie Dziewiątego Programu Emisji Obligacji Publicznych (2022-05-13 17:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr43/2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Ustalenie Dziewiątego Programu Emisji Obligacji Publicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia IX Programu Emisji Obligacji (Program) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego Spółka może emitować obligacje publiczne (Obligacje). Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane. W związku z realizacją Programu Emitent sporządził prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt Emisyjny). Prospekt Emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego. Emisje poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poszczególne emisje Obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji Obligacji. Środki pieniężne pozyskane w ramach Programu przeznaczone zostaną na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 43/2022

Date: May 13th 2022

Subject: Launch of the Ninth Public Bond Issue Programme

Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on May 13 th2022 it passed a resolution to launch the Ninth Bond Issue Programme (the “Programme”) with a total nominal value of up to PLN 700m, under which the Company may issue public bonds (“Bonds”). The Bonds will be in book-entry form. In connection with the Programme, the Company has prepared issue prospectus (the “Prospectus”). The Company will file the Prospectus and an application for its approval with the Polish Financial Supervision Authority. Individual series of Bonds under the Programme will be issued during the 12 months from the Prospectus approval by the Polish Financial Supervision Authority. Individual Bond issues may differ with respect to their final issue terms and conditions, in particular with respect to the rules of defining interest and the interest rate. Detailed issue terms and conditions of each Bond series will be defined in the Prospectus and in the final issue terms and conditions of individual Bond issues. Proceeds from the Programme will be used for to finance general corporate needs with the primary objective of making a profit.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-13Piotr KrupaPrezes Zarządu
2022-05-13Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk