• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VIII Programu Emisji Obligacji (2022-01-19 18:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-01-19
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VIII Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Ósmego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AM2 (Obligacje). Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 500 000 niezabezpieczonych Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 50 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,30 p.p. w skali roku. Spółka wykupi Obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie.
Jednocześnie Spółka informuje, iż szczegółowe warunki oferty Obligacji zostaną zawarte w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 5/2022

Date: January 19th 2022

Subject: Resolution of Management Board on issue of bonds under Eighth Bond Issue Programme

Legal basis: Article 17_1_ of MAR - Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 12/2021 of April 27th 2021 on the launch of the Eighth Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Issuer” or the “Company”) announces that on January 19th 2022 it passed a resolution on the issue and determination of the final terms and conditions of the issue of Series AM2 bonds (the “Bonds”). The Bonds will be offered under the Programme, which is covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on September 3rd 2021, available from the Company’s website: www.kruksa.pl.

The Bonds will be offered to the public, and the public offering will comprise up to 500 000 unsecured Bonds. The Bonds will have book-entry form and the Company will seek to introduce them to trading on the regulated Catalyst market operated by the Warsaw Stock Exchange.

The Company announces that the Bonds will be offered at the issue price equal to their nominal value of PLN 100 per Bond, and that their total nominal value will not exceed PLN 50m. The Bonds bear interest at a variable rate equal to 3M WIBOR (the rate charged for three-month borrowings denominated in PLN on the Polish interbank market) plus a fixed margin of 3,30 percentage points per annum. The Company will redeem the Bonds on the maturity date set out in the final terms and conditions of their issue, with the proviso that the Issuer will have a call option to redeem early all or some of the subscribed Bonds.

At the same time, the Company announces that detailed terms and conditions of the offering of the Bonds will be included in the final terms and condition of their issue, to be published on the Issuer’s website www.kruksa.pl.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KRUK S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-116
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Wołowska
8(ulica)
(numer)71 790 28 51
71 790 21 80(telefon)

(fax)info@kruksa.pl
www.kruk.eu(e-mail)

(www)894-23-89-605
931189985(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-01-19Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu


2022-01-19Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk