• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (2021-06-21 19:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AK4 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji. Obligacje objęte są Prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 650 000 niezabezpieczonych Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej […], Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 65 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 4,0 punktu procentowego w skali roku.
Spółka wykupi Obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […], informacja o szczegółowych warunkach oferty Obligacji udostępniona zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 29/2021

Date: June 21st 2021

Subject: Resolution of the Management Board on issue of bonds under the Seventh Public Bond Issue Programme

Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 10/2020 of April 21st 2020 on the launch Seventh Public Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Issuer” or “Company”) announces that on June 21st 2021 it passed a resolution on the issue of Series AK4 bonds (“Bonds”) and determination of their final terms and conditions. The Bonds are covered by the base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on August 24th 2020, available from the Company’s website: www.kruksa.pl.

The issue will comprise up to 650.000 unsecured bearer Bonds in book-entry form, which will be offered in a public offering. The Issuer will seek to introduce the Bonds to trading on the regulated Catalyst market operated by the Warsaw Stock Exchange.

In compliance with Art. 54.3 of the Public Offering Act, the Company announces that the Bonds will be offered at the issue price equal to their nominal value of PLN 100 per bond, and that their total nominal value will not exceed PLN 65m. The interest rate on the Bonds is fixed at 4.0 percentage points per annum.

The Company will redeem the Bonds on the repayment date specified in the final terms of issue, with the provision that the Issuer will have the right to early redeem all or a part of the Bonds at its own option. The Company also reports that pursuant to Art. 24.1 of the Public Offering Act information on the detailed terms and conditions of the Bonds will be published on the Issuer’s website www.kruksa.pl.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-21Michał ZasępaCzłonek Zarządu
2021-06-21Piotr Kowalewski Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk