• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku (2021-06-16 18:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia:2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte_ZWZ 16062021.pdfUchwały podjęte_ZWZ 16062021
Resolutions AGM_16.06.2021.pdfResolutions AGM_16.06.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 23/2021

Date: June 16th 2021

Subject: Resolutions adopted by the Annual General Meeting of KRUK S.A. on June 16th 2021

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) publishes, in the form of an appendix to this report, the resolutions adopted by the Annual General Meeting of KRUK S.A. on June 16th 2021.

The Annual General Meeting did not leave any items of the planned agenda unaddressed, and no dissenting opinions were raised and requested to be included in the minutes with respect to any of the resolutions.

Detailed legal basis: Par. 19.1.6-9 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-06-16Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk