• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 14 kwietnia 2022 roku (2022-04-14 18:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2022
Data sporządzenia:2022-04-14
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 14 kwietnia 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 14 kwietnia 2022 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte na ZWZ 14042022.pdfUchwały podjęte na ZWZ 14042022
Resolutions passed by the AGM 14042022.pdfResolutions passed by the AGM 14042022
Uchwały niepodjęte na ZWZ 14042022.pdfUchwały niepodjęte na ZWZ 14042022
Resolutions not passed by the AGM 14042022.pdfResolutions not passed by the AGM 14042022
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 34/2022

Date: April 14th 2022

Subject: Resolutions adopted and not adopted by the Annual General Meeting of KRUK S.A. on April 14th 2022

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) publishes, in the form of appendixes to this report, the resolutions adopted and not adopted by the Annual General Meeting of KRUK S.A. on April 14th 2022.

The Annual General Meeting did not leave any items of the planned agenda unaddressed, and no dissenting opinions were raised and requested to be included in the minutes with respect to any of the resolutions.

Detailed legal basis: Par. 19.1.6-9 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-14Prezes Zarządu Prezes Zarządu
2022-04-14Członek ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk