• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022 (2022-01-04 12:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2022
Data sporządzenia: 2022-01-04
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2022:

- Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zostaną opublikowane 15 marca 2022 roku,
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 rok zostanie opublikowany 28 kwietnia 2022 roku,
- Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku zostanie opublikowany 7 września 2022 roku.
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku zostanie opublikowany 8 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2022 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62. ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.
Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 1/2022

Date of the report: January 4th 2022

Subject: Dates of publication of interim reports in 2022

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Acting pursuant to Par. 80.1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information (the “Regulation”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces the release dates for the Company’s full-year and interim reports to be published in the financial year 2022:

– Separate and consolidated full-year reports for 2021 will be published on March 15th 2022,

– Consolidated Q1 2022 report will be published on April 28th 2022,

– Consolidated H1 2022 report will be published on September 7th 2022, and

– Consolidated Q3 2022 report will be published on November 8th 2022.

The Company further announces that in 2022 it will continue to publish consolidated quarterly reports containing quarterly financial information referred to in Par. 62.1 of the Regulation and a consolidated half-year report containing condensed half-year financial statements referred to in Par. 62.3 of the Resolution instead of separately publishing quarterly and half-year consolidated and separate reports.

The Company also announces that pursuant to Par. 79.2 of the Regulation, it will not publish consolidated quarterly reports for Q2 and Q4 2022.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-04Piotr KrupaPrezes Zarządu
2022-01-04Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk