• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Przydział obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji (2022-02-02 17:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2022
Data sporządzenia: 2022-02-02
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie emisji obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji, Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 2 lutego 2022 roku powziął informację o opłaceniu pełnej kwoty emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AL2 (Obligacje).
Zgodnie z powziętą informacją Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że ostatecznie zostało przydzielonych 350 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN, o łącznej wartości emisyjnej 350 mln PLN. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 3,2 punktu procentowego w skali roku. Przydzielone Obligacje będą amortyzowane. Amortyzacja będzie przeprowadzana zgodnie z harmonogramem określonym w warunkach emisji poprzez wykup części wartości nominalnej każdej Obligacji, przy czym ostatni dzień takiego wykupu przypadnie na 72 miesiące od dnia emisji.
Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, którego funkcję pełni mBank S.A., i zgodnie z przepisami będą zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 7/2022

Date: February 2nd 2022

Subject: Bond allotment under First Bond Issue Programme without Prospectus

Legal basis: Article 17_1_ of MAR - Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 6/2022 of January 21st 2022 on the issue of bonds under the First Bond Issue Programme without a Prospectus, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on February 2nd 2022 it was notified that the issue of Series AL2 unsecured bearer bonds (the “Bonds”) was paid up in full.

Based on the notification, the Company’s Management Board concluded that the Bond issue was successful and that 350.000 Bonds had been finally allotted, each with a nominal value equal to the issue price of PLN 1,000, with a total value amounting to PLN 350m. The interest rate on the Bonds was set at 3M WIBOR plus 3.2 pp per year.

The allotted Bonds will be amortised. The Bonds will be amortised as per the schedule set forth in the terms and conditions of the Bonds, by repurchasing a portion of the nominal value of each Bond, with the last repurchase date falling 72 months from the issue date.

The bonds have been recorded in the register maintained by the issue agent within the meaning of Art. 7a.1 of the Act on Trading in Financial Instruments of July 29th 2005, with mBank S.A. acting as the issue agent. In accordance with the applicable regulations, the Bonds will be registered in the depository maintained by the Central Securities Depository of Poland.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KRUK S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-116
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Wołowska
8(ulica)
(numer)71 790 28 51
71 790 21 80(telefon)

(fax)info@kruksa.pl
www.kruk.eu(e-mail)

(www)894-23-89-605
931189985(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-02-02Piotr KrupaPrezes Zarządu


2022-02-02Urszula OkarmaCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk