• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Przydział obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji (2021-06-28 17:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji, Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2021 roku powziął informację o opłaceniu pełnej kwoty emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AL1 (Obligacje). Zgodnie z powziętą informacją Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że, ostatecznie zostało przydzielonych 330 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN, o łącznej wartości emisyjnej 330 mln PLN. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 3,7 punktu procentowego w skali roku. Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, którego funkcję pełni Bank Polska Kasa Opieki S.A., i zgodnie z przepisami będą zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 31/2021

Date: June 28th 2021

Subject: Bond allotment under First Bond Issue Programme without Prospectus

Legal basis: Art. 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 28/2021 of June 17th 2021 on the issue of bonds under the First Bond Issue Programme without a Prospectus, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on June 28th 2021 it was notified that the issue of Series AL1 unsecured bearer bonds (the “Bonds”) was paid up in full. Based on the notification, the Company’s Management Board concluded that the Bond issue was successful and that 330.000 Bonds had been finally allotted, each with a nominal value equal to the issue price of PLN 1,000, with a total value amounting to PLN 330m. The interest rate on the Bonds was set at 3M WIBOR plus 3.7 pp per year. The bonds have been recorded in the register maintained by the issue agent within the meaning of Art. 7a.1 of the Act on Trading in Financial Instruments of July 29th 2005, with Bank Polska Kasa Opieki S.A. acting as the issue agent. In accordance with the applicable regulations, the Bonds will be registered in the depository maintained by the Central Securities Depository of Poland.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-28Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-06-28Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk