• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Przydział obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji (2022-06-02 14:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2022
Data sporządzenia: 2022-06-02
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Ósmego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2022 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AM3 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku.
Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 500 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Zapisy na oferowane 500 000 Obligacji prowadzono od 18 maja 2022 roku (włącznie) do 31 maja 2022 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 2 czerwca 2022 roku. Oferta nie była podzielona na transze.
W okresie subskrypcji 1 140 Inwestorów skutecznie złożyło 1 318 zapisów na 2 039 011 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 75,48%, Spółka przydzieliła 500 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 126 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 45/2022

Date of the report: June 2nd 2022

Subject: Allotment of bonds issued under the Eighth Bond Issue Programme

Legal basis: Article 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 44/2022 of May 16th 2022 on the Eight Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on June 2nd 2022 it passed a resolution (the “Resolution”) on the allocation of Series AM3 ordinary bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on September 3rd 2021 (the “Prospectus”).

In the Resolution of the Company’s Management Board, the Bond issue was declared successful and 500.000 Bonds, each with a nominal value equal to the issue price of PLN 100 and with a total value of PLN 50m were allotted. The period of subscription for the 500.000 Bonds was May 18th 2022 (inclusive) – May 31st 2022 (inclusive). The Bonds were allotted on June 2nd 2022. The issue was not divided into tranches.

During the subscription period 1 140 Investors effectively placed 1 318 subscription orders for 2.039.011 Bonds. As a result of proportional reduction of 75,48%, the Company allotted 500.000 Bonds in response to subscription orders from 1 126 Investors.

A detailed summary of the issue will be presented in a separate current report.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-02Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu
2022-06-02Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk