• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Przydział obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (2021-07-09 14:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia: 2021-07-09
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 lipca 2021 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AK4 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 650 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 65 000 000 zł. Zapisy na oferowane 650 000 Obligacji prowadzono od 24 czerwca 2021 roku (włącznie) do 7 lipca 2021 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 9 lipca 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 829 Inwestorów skutecznie złożyło 961 zapisów na 1 583 401 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 58,95%, Spółka przydzieliła 650 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 823 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 33/2021

Date of the report: July 9th 2021

Subject: Allotment of bonds issued under the Seventh Public Bond Issue Programme

Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 29/2021 of June 21th 2021 on the Seventh Public Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on July 9th 2021 it passed a resolution (the “Resolution”) declaring the success of the issue of Series AK4 unsecured ordinary bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on August 24th 2020 (the “Prospectus”). In the Resolution of the Company’s Management Board, the Bond issue was declared successful and 650,000 Bonds, each with a nominal value equal to the issue price of PLN 100 and with a total value of PLN 65,000,000, were allotted. The period of subscription for the 650,000 Bonds was June 24th 2021 (inclusive) – July 7th 2021 (inclusive). The Bonds were allotted on July 9th 2021. The issue was not divided into tranches. During the subscription period 829 Investors effectively placed 961 subscription orders for 1.583.401 Bonds. As a result of proportional reduction of 58.95%, the Company allotted 650,000 Bonds in response to subscription orders from 823 Investors. A detailed summary of the issue will be presented in a separate current report.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-09Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-07-09Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk