• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Przydział obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (2021-06-10 13:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2021 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AK3 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 700 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 70 000 000 zł. Zapisy na oferowane 700 000 Obligacji prowadzono od 24 maja 2021 roku (włącznie) do 8 czerwca 2021 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 10 czerwca 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 992 Inwestorów skutecznie złożyło 1 213 zapisów na 974 797 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 28,19%, Spółka przydzieliła 700 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 989 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

urrent Report No. 21/2021

Date of the report: June 10th 2021

Subject: Allotment of bonds issued under the Seventh Public Bond Issue Programme

Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 16/2021 of May 18th 2021 on the Seventh Public Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on June 10th 2021 it passed a resolution (the “Resolution”) declaring the success of the issue of Series AK3 unsecured ordinary bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on August 24th 2020 (the “Prospectus”). In the Resolution of the Company’s Management Board, the Bond issue was declared successful and 700,000 Bonds, each with a nominal value equal to the issue price of PLN 100 and with a total value of PLN 70,000,000, were allotted. The period of subscription for the 700,000 Bonds was May 24th 2021 (inclusive) – June 8th 2021 (inclusive). The Bonds were allotted on June 10th 2021. The issue was not divided into tranches. During the subscription period 992 Investors effectively placed 1,213 subscription orders for 974,797 Bonds. As a result of proportional reduction of 28.19%, the Company allotted 700,000 Bonds in response to subscription orders from 989 Investors. A detailed summary of the issue will be presented in a separate current report.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-10Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-06-10Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk