• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Przydział obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (2021-02-18 15:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 lutego 2021 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AK2 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 200 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 000 000 zł. Zapisy na oferowane 200 000 Obligacji prowadzono od 3 lutego 2021 roku (włącznie) do 16 lutego 2021 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 18 lutego 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 1 015 Inwestorów skutecznie złożyło 1 244 zapisy na 1 127 869 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 82,27%, Spółka przydzieliła 200 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 991 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 4/2021

Date of the report: February 18th 2021

Subject: Allotment of bonds issued under the Seventh Public Bond Issue Programme

Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 3/2021 of January 27th 2021 on the Seventh Public Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on February 18th 2021 it passed a resolution (the “Resolution”) declaring the success of the issue of Series AK2 unsecured ordinary bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on August 24th 2020 (the “Prospectus”). In the Resolution of the Company’s Management Board, the Bond issue was declared successful and 200,000 Bonds, each with a nominal value equal to the issue price of PLN 100 and with a total value of PLN 20,000,000, were allotted. The period of subscription for the 200,000 Bonds was February 3rd 2021 (inclusive) – February 16th 2021 (inclusive). The Bonds were allotted on February 18th 2021. The issue was not divided into tranches. During the subscription period 1,015 Investors effectively placed 1,244 subscription orders for 1,127,869 Bonds. As a result of proportional reduction of 82.27%, the Company allotted 200,000 Bonds in response to subscription orders from 991 Investors. A detailed summary of the issue will be presented in a separate current report.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-02-18Urszula OkarmaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk