• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie zmiany podziału zysku oraz wypłaty dywidendy (2021-05-06 17:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie zmiany podziału zysku oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 5 maja 2021 roku dotyczącego zmiany rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego zmiany rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki . Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. wniosku, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto Spółki za 2020 rok, powiększony o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 11 zł na jedną akcję.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 14/2021

Date of the report: May 6th 2021

Subject: Positive assessment of Management Board’s proposal to change profit distribution and dividend payment recommendation

Legal basis: Art. 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 13/2021 of May 5th 2021 concerning change of the Management Board's recommendation on dividend payment, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on May 6th 2021 the Supervisory Board passed a resolution on the assessment of the Management Board’s proposal to change the recommendation to be submitted to the General Meeting on allocation of the Company’s net profit for 2020 for dividend payment. The Supervisory Board has endorsed the proposal, whereby the Management Board recommends that the Company's net profit for 2020, increased by a portion of statutory reserve funds created from profit, be allocated for payment of dividend of PLN 11 per share.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-05-06Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk