• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy (2022-03-15 15:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia: 2022-03-15
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 4 marca 2022 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 15 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2021 rok. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku netto Spółki za 2021 rok, dokonała pozytywniej oceny wniosku, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto za 2021 rok w wysokości 694 757 626,06 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 13,00 zł na jedną akcję oraz na kapitał zapasowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 17/2022

Date: March 15th 2022

Subject: Positive assessment of Management Board's proposal on profit allocation and dividend payment

Legal basis: Art. 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 16/2022 of March 4th 2022 concerning the Management Board's dividend recommendation, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on March 15th 2022 the Company's Supervisory Board passed a resolution in which it assessed the Management Board's proposal concerning allocation of KRUK S.A.'s net profit for 2021. Having reviewed the Management Board's proposal concerning allocation of KRUK S.A.'s net profit for 2021, the Supervisory Board favourably assessed the proposal, in which the Management Board recommended that the 2021 net profit of PLN 694.757.626,06 be allocated to payment of dividend of PLN 13.00 per share to the Company’s shareholders and to statutory reserve funds.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-15Piotr KrupaPrezes Zarządu
2022-03-15Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk