• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy (2021-03-25 20:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 17 marca 2021 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 25 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2020 rok. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. wniosku, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto Spółki za 2020 rok, powiększony o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 8 zł na jedną akcję.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 8/2021

Date: March 25th 2021

Subject: Positive assessment of the Management Board’s proposal on profit allocation and dividend payment

Legal basis: Art. 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 6/2021 of March 17th 2021 concerning the Management Board’s dividend recommendation, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on March 25th 2021 the Company’s Supervisory Board passed a resolution on the assessment of the Management Board’s proposal concerning the allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2020. The Supervisory Board issued a positive assessment of the proposal, in which the Management Board recommended that the 2020 net profit, increased by the amount transferred from the reserve capital created from the profits will be distributed as a dividend of PLN 8 per share to the Company’s shareholders.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-03-25Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk