• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji obligacji serii AM3 (2022-06-15 14:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr49/2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji obligacji serii AM3
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2022 roku powziął informację o Komunikacie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano o rejestracji z dniem 17 czerwca 2022 roku, 500 000 obligacji na okaziciela serii AM3 Emitenta, pod kodem ISIN PLKRK0000705.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 49/2022

Date: June 15th 2022

Subject: Registration date for Series AM3 bonds announced by Central Securities Depository of Poland

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Further to Current Report No. 48/2022 of June 14th 2022, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on June 15th 2022 it was notified of an announcement issued by the Central Securities Depository of Poland to the effect that 500,000 Series AM3 bearer bonds of the Company would be registered on June 17th 2022 under ISIN code PLKRK0000705.

Detailed legal basis: Par. 17.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […].

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-15Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu
2022-06-15Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk