• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Kandydatury na członków Rady Nadzorczej (2022-04-11 18:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2022
Data sporządzenia:2022-04-11
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Kandydatury na członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 18 marca 2022 roku informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2022 roku otrzymał od:
1. Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenie kandydatur Pani Ewy Radkowskiej-Świętoń oraz Pani Katarzyny Beuch na niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 24, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. zgłoszenie kandydatury Pani Izabeli Felczak – Poturnickiej na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Informacja dotycząca zgłoszeń, oświadczenia kandydatów oraz życiorysy zawodowe przekazano w załączeniu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Załączniki
PlikOpis
Wniosek N-N na ZWZ KRUK.pdfWniosek N-N na ZWZ KRUK
Wniosek PZU na ZWZ KRUK.pdfWniosek PZU na ZWZ KRUK
CV Katarzyna Bauch.pdfCV Katarzyna Bauch
Oświadczenie Katarzyna Beuch.pdfOświadczenie Katarzyna Beuch
CV Ewa Radkowska-Świętoń.pdfCV Ewa Radkowska-Świętoń
Oświadczenie Ewa Radkowska-Świętoń.pdfOświadczenie Ewa Radkowska-Świętoń
CV Izabela Felczak-Poturnicka.pdfCV Izabela Felczak-Poturnicka
Oświadczenie Izabela Felczak-Poturnicka.pdfOświadczenie Izabela Felczak-Poturnicka
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 30/2022

Date: April 11th 2022

Subject The candidacies for members of the Supervisory Board

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) with reference to the current report no. 19/2022 dated on March 18th 2022, informs that on April 11th 2022 it received from:

1. Shareholder Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny based in Warsaw, Topiel 12, represented by Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., a submission of the candidacies of Ms Ewa Radkowska-Świętoń and Ms Katarzyna Beuch as independent members of the Company's Supervisory Board.

2. Shareholder Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” based in Warsaw, Jana Pawła II 24, represented by Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., a submission of the candidacy of Ms Izabela Felczak – Poturnicka as member of the Company's Supervisory Board.

The information that refers to the applications, statements of the candidacies and the curriculum vitae were submitted as attached.

Detailed legal basis: Par. 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-11Piotr KrupaPrezes Zarządu
2022-04-11Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk