• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Kandydatura na członka Rady Nadzorczej (2022-04-06 10:30)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2022


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaKRUK S.A.
Temat


Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 18 marca 2022 roku informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2022 roku otrzymał od Akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Szczepiórkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Informacja dotycząca zgłoszenia, oświadczenie kandydata oraz życiorys zawodowy przekazano w załączeniu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki


PlikOpis

Pismo_przewodnie_KRU-sig-sig.pdfZgłoszenie Kandydata

Oświadczenie_kandydata_RN_KRU_do_publikacji.pdfOświadczenie Kandydata

Piotr_Szczepiórkowski_CV.pdfCV Kandydata
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 26/2022

Date: April 6th 2022

Subject: The candidacy for a member of the Supervisory Board

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) with reference to the current report no. 19/2022 dated on March 18th 2022, informs that on April 5th 2022 it received from Shareholder Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander based in Warsaw, Inflancka 4b, represented by Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., a submission of the candidacy of Mr Piotr Szczepiórkowski on Supervisory Board Member.
The information that refers to the application, a statement of the candidacy and the curriculum vitae was submitted as attached.
Detailed legal basis: Par. 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KRUK S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-116
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Wołowska
8(ulica)
(numer)71 790 28 51
71 790 21 80(telefon)

(fax)info@kruksa.pl
www.kruk.eu(e-mail)

(www)894-23-89-605
931189985(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-04-06Piotr KrupaPrezes Zarządu


2022-04-06Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk