• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Informacja w sprawie dopuszczenia do obrotu i rejestracji obligacji serii AM3 (2022-06-14 16:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr48/2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja w sprawie dopuszczenia do obrotu i rejestracji obligacji serii AM3
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 548/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500 000 obligacji na okaziciela serii AM3 Emitenta, o wartości nominalnej 100 zł każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
Jednocześnie Emitent informuje, iż KDPW w dniu 14 czerwca 2022 r. poinformował w Oświadczeniu nr 529/2022 z dnia 14 czerwca 2022, iż rejestracja Obligacji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu tych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 48/2022

Date: June 14th 2022

Subject: Notice of admission to trading and registration of series AM3 bonds

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that by Resolution No. 548/2022 of June 13th 2022 the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (the “WSE”) decided to admit 500.000 Series AM3 bearer bonds of the Company, with a nominal value of PLN 100 per bond (the “Bonds”), to trading on the main market of the WSE as of the date of their registration by the Central Securities Depository of Poland (the “CSDP”).

The Company also announces that on June 14th 2022 the CSDP said in its Statement No. 529/2022 of June 14th 2022 that the Bonds will be registered within three days of the receipt by the CSDP of the decision to admit the Bonds to trading on the regulated market.

Detailed legal basis: Par. 17.1.1 and 17.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […].KRUK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KRUK S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-116
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Wołowska
8(ulica)
(numer)71 790 28 51
71 790 21 80(telefon)

(fax)info@kruksa.pl
www.kruk.eu(e-mail)

(www)894-23-89-605
931189985(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-06-14Piotr KowalewskiCzłonek Zarzadu


2022-06-14Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk