• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Informacja w sprawie dopuszczenia do obrotu i rejestracji obligacji serii AM2 (2022-02-21 17:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia: 2022-02-21
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja w sprawie dopuszczenia do obrotu i rejestracji obligacji serii AM2
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 164/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 obligacji na okaziciela serii AM2 Emitenta, o wartości nominalnej 100 zł każda (Obligacje) - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
Jednocześnie Emitent informuje, iż KDPW w dniu 21 lutego 2022 r. poinformowało w Oświadczeniu nr 179/2022 z dnia 21 lutego 2022, iż rejestracja Obligacji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu tych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 oraz ust. 2, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 13/2022

Date: February 21st 2022

Subject: Notice of admission to trading and registration of series AM2 bonds

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that by Resolution No. 164/2022 of February 18th 2022 the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (the “WSE”) decided to admit 500,000 Series AM2 bearer bonds of the Company, with a nominal value of PLN 100 per bond (the “Bonds”), to trading on the main market of the WSE as of the date of their registration by the Central Securities Depository of Poland (the “CSDP”).

The Company also announces that on February 21st 2022 the CSDP said in its Statement No. 179/2022 of February 21st 2022 that the Bonds will be registered within three days of the receipt by the CSDP of the decision to admit the Bonds to trading on the regulated market.

Detailed legal basis: Par. 17.1 and 17.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]KRUK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KRUK S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-116
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Wołowska
8(ulica)
(numer)71 790 28 51
71 790 21 80(telefon)

(fax)info@kruksa.pl
www.kruk.eu(e-mail)

(www)894-23-89-605
931189985(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-02-21Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu


2022-02-21Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk