• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2021 (2022-04-14 18:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2022
Data sporządzenia: 2022-04-14
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 14 kwietnia 2022 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę nr 6/2022 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 13,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 248 660 490,00 zł nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2021 roku. Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku ustala się na 21 kwietnia 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 kwietnia 2022 roku. Dywidendą objętych zostało 19 127 730 akcji KRUK S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 32/2022

Date of the report: April 14th 2022

Subject: Payment of dividend for 2021

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the „Company”) announces that on April 14th 2022, in accordance with the Management Board’s recommendation, the Annual General Meeting of KRUK S.A. passed Resolution No. 6/2022 on payment of dividend to the Company’s shareholders (the “Resolution”).

The Annual General Meeting resolved to pay dividend of PLN 13.00 per share. The dividend, totalling PLN 248.660. 490,00 and shall be distributed from the Company's net profit for 2021. Under the resolution, the dividend record date for payment of dividends for the financial year ended December 31st 2021 was set for April 21st 2022 and the dividend payment date – for April 28th 2022. The dividend will be paid on 19.127.730 KRUK S.A. shares.

Detailed legal basis: Par. 19.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-14Piotr KrupaPrezes Zarządu
2022-04-14Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk