• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020 (2021-06-16 18:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę nr 7/2021 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 11,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 206 140 495,00 zł nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2020 roku, powiększonego o kwoty przeniesione z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku ustala się na 24 czerwca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 lipca 2021 roku. Dywidendą objętych zostało 18 740 045 akcji KRUK S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 24/2021

Date of the report: June 16th 2021

Subject: Payment of dividend for 2020

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the „Company”) announces that on June 16th 2021, in accordance with the Management Board’s recommendation, the Annual General Meeting of KRUK S.A. passed Resolution No. 7/2021 on payment of dividend to the Company’s shareholders (the “Resolution”).

The Annual General Meeting resolved to pay dividend of PLN 11.00 per share. The dividend, totalling PLN 206,140,495.00 and shall be distributed from the Company's net profit for 2020, increased by a portion of statutory reserve funds created out of the Company's earnings. Under the resolution, the dividend record date for payment of dividends for the financial year ended December 31st 2020 was set for July 24th 2021 and the dividend payment date – for July 2nd 2021. The dividend will be paid on 18,740,045 KRUK S.A. shares.

Detailed legal basis: Par. 19.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-06-16Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk