• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Informacja o wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2020 rok oraz rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy. (2021-03-17 12:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2020 rok oraz rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z powzięciem przez Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w dniu 17 marca 2021 roku informacji o wstępnym, szacunkowym skonsolidowanym wyniku finansowym netto Grupy KRUK (Grupa) za rok 2020, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.
Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za 2020 rok wynosi 81 mln zł.
Przedstawiony szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie.
Emitent szacuje, że wstępna EBITDA gotówkowa* Grupy KRUK za 2020 rok wyniosła 1 236 mln zł i była o 10% większa w stosunku do 2019 roku.
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za 2020 rok, którego publikacja została przewidziana na 25 marca 2021 roku.
Jednocześnie Zarząd KRUK S.A. informuje, że w dniu 17 marca 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 8 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2020 roku, powiększonego o kwoty przeniesione z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej KRUK. Zarząd nie wyklucza rekomendacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach, a decyzja o jej wydaniu będzie ustalana każdorazowo biorąc pod uwagę nadrzędne plany i perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy Kapitałowej KRUK.
* EBITDA gotówkowa = EBITDA – przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 6/2021

Date: March 17th 2021

Subject: Preliminary estimates of the KRUK Group's financial results for 2020 and the Management Board's recommendation on dividend payment

Legal basis: Art. 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

Having been notified, on March 17th 2021, of the preliminary estimate of the consolidated net result of the KRUK Group (the “Group”) for 2020, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) has decided to publicly announce it.

The preliminary estimate of the KRUK Group’s consolidated net profit for 2020 is PLN 81m.

The figure is subject to change.

The Company has made a preliminary estimate of the KRUK Group’s cash EBITDA* for 2020 at PLN 1.236m, up 10% on 2019.

The finally determined financial results will be disclosed in the audited consolidated annual report of the KRUK Group for 2020 to be released on March 25th 2021.

The Management Board of KRUK S.A. further announces that on March 17th 2021 it passed a resolution to recommend to the Company’s Annual General Meeting distribution of dividend of PLN 8 per share. The dividend shall be distributed from the Company's net profit for 2020, increased by a portion of statutory reserve funds created out of the Company's earnings. The recommendation takes into account the current financial condition of the KRUK Group, future implementation of the strategy, as well as the Group’s plans and growth prospects. The Management Board may recommend distribution of dividends in the future, but in each case the final decision in this respect will be made with due regard to the Group's strategic plans, growth prospects, investment financing requirements, as well as its current debt level and overall financial condition.

* Cash EBITDA = EBITDA – revenue from purchased portfolios + purchased portfolio collections

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-03-17Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk