• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności (2021-07-09 14:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia: 2021-07-09
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.
II kwartał 2021 roku
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK
II kw. 2021 II kw. 2020 zmiana
2764 mln zł 187 mln zł +1379%
Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK
II kw. 2021 II kw. 2020 zmiana
484 mln zł 23 mln zł +2015%
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK
II kw. 2021 II kw. 2020 zmiana
554 mln zł 417 mln zł +33%

I półrocze 2021
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK
1H 2021 1H 2020 zmiana
3641 mln zł 692 mln zł 426%
Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK
1H 2021 1H 2020 zmiana
644 mln zł 80 mln zł +705%
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK
1H 2021 1H 2020 zmiana
1066 mln zł 894 mln zł +19%

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku 2021 zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za pierwsze półrocze 2021 roku, którego publikacja została przewidziana na 8 września 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 32/2021

Date of the report: July 9th 2021

Subject: Expenditure on and recoveries from debt portfolios

Legal basis: Art. 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

In line with the adopted disclosure policy, KRUK S.A. (KRUK, the Company) discloses the amount of expenditure on and recoveries from the management of debt portfolios purchased by the KRUK Group.

Q2 2021

The nominal value of debt purchased by the Group

Q2 2021 Q2 2020 change

PLN 2764m PLN 187m +1379%

The expenditure on debt portfolios purchased by the Group

Q2 2021 Q2 2020 change

PLN 484m PLN 23m +2015%

The recoveries from the management of purchased portfolios purchased by the Group

Q2 2021 Q2 2020 change

PLN 554m PLN 417m +33%

IH 2021

The nominal value of debt purchased by the Group

IH 2021 IH 2020 change

PLN 3641m PLN 692m +426%

The expenditure on debt portfolios purchased by the Group

IH 2021 IH 2020 change

PLN 644m PLN 80m +705%

The recoveries from the management of purchased portfolios purchased by the Group

IH 2021 IH 2020 change

PLN 1066m PLN 894m +19%

The finally determined financial results for IH 2021 will be disclosed in the separate and consolidated half year report of the KRUK Group for IH 2021, scheduled for issue on September 8th 2021.

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-09Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-07-09Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk