• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Emisja obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji (2021-06-17 20:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Emisja obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AL1 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 1000 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 330 mln złotych. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 330 000 niezabezpieczonych Obligacji. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2021 roku. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie („ASO Catalyst”)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 28/2021

Date: June 17th 2021

Subject: Bond issue under First Bond Issue Programme without Prospectus

Legal basis: Article 17(1) of MAR – Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 19/2020 of July 21st 2020 announcing the First Bond Issue Programme without a Prospectus (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that on June 17th 2021 it passed a resolution to issue series AL1 bonds (the “Bonds”) and define their final terms and conditions. The Bonds will offered at an issue price equal to their nominal value of PLN 1,000 per Bond, with the aggregate nominal value of the Bonds not to exceed PLN 330m. Up to 330.000 unsecured Bonds will be offered as part of the Bond issue. The issue will be conducted by September 30th 2021. The Bonds will be have a book-entry form and the Company will seek to introduce them to trading in the alternative trading system on the Catalyst market, operated by the Warsaw Stock Exchange (“Catalyst Alternative Trading System”).

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Piotr KrupaPrezes Zarządu
2021-06-17Michał ZasępaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk